Ventilatie

Dit onderwerp wordt vooral actueel als een pand een stuk beter geïsoleerd wordt. Daardoor zullen kieren en naden in puien en gevels, maar ook in vloeren en daken afgesloten worden en zo een groot deel van de natuurlijke ventilatie wegnemen. Vaak betekent dat comfort­verbetering door beter warmtebehoud. Ook wanneer er vloer of wandverwarming wordt aangelegd om radiatoren of convectoren weg te kunnen laten, zullen roosters die zijn blijven zitten koudeval veroorzaken en wordt mechanische ventilatie noodzakelijk om die roosters als koudebruggen te kunnen wegnemen. In het algemeen geldt daarom: betere ventilatie vraagt om mechanische ventilatie.

Niet alleen isolatienormen, maar ook ventilatienormen zijn daarom rond de eeuwwisseling in opeenvolgende bouwbesluiten verhoogd. Corona heeft daar urgentie aan toegevoegd. Los daarvan, de forse hoeveelheid vocht die mensen produceren door te ademen, koken en douchen moet immers ook afgevoerd worden om schimmels en overtollig energieverbruik te voorkomen. En als dat niet meer door kieren en naden in bouwdelen kan, dienen daartoe luchtkanalen aangelegd te worden. Of, wanneer dat in bestaande bouw niet kan of gewenst is, kan per vertrek een wandapparaat daarvoor zorgen, al dan niet achter een radiator aangebracht (decentrale balansventilatie).

Die decentrale ventilatiesystemen met warmteterugwinning en intelligente sturing zijn de afgelopen tien tot vijftien jaar steeds meer varianten van ontwikkeld en op de markt gebracht, maar bij veel woningeigenaren nog niet bekend.

Climarad Sensa 2

Climarad decentrale ventilatiebox met warmteterugwinning en CO2 sturing

De meeste mensen kennen wel de ventilatieventielen in toilet-, keuken- en badkamers met passieve kanalen of een ventilatiebox op zolder (vanaf 80er jaren gebruikelijk). Ook daarvoor zijn tegenwoordig stillere, energiezuiniger en warmte terugwinnende varianten verkrijgbaar die ook op CO2- en relatieve vochtigheidsmeting aangestuurd kunnen worden.

Wat de meest geschikte of duurzame oplossing is voor uw woning, nemen wij graag op als er aanleiding is voor isolatieverbetering, installatievernieuwing of ventilatiebox vervanging. Onze expertise helpt verbanden te identificeren tussen maatregelen die gespecialiseerde bedrijven op elk van die gebieden ontberen.

Ventilatiebox

Ventilatiebox

 • We waren ons nog niet bewust van de consequenties van hedendaagse
  isolatie voor de noodzaak tot betere ventilatie

  Esther Ettema
  EAZ logo
 • Het adviesrapport van EAZ heeft me veel houvast gegeven bij de uitvoering van de verbouwingswerkzaamheden

  Fred van de Velde
  EAZ logo