Oriënterend gesprek

Als mensen ons bellen geven we voor zover mogelijk antwoord op basis van informatie die u verschaft, dit geldt ook voor e-mail berichten die we krijgen. We proberen zo concreet en helder mogelijk antwoord te geven, al zullen we dan nog niet bekend zijn met de specifieke kenmerken van uw woning en energiehuishouding. Dan zullen we algemene kennis gebruiken voor een antwoord en is het goed mogelijk dat dat nog niet aansluit bij uw specifieke situatie. Als u meer wilt weten of overweegt ons een opdracht te geven voor een uitgebreid energie-advies voor uw woning, dan maken we een afspraak voor een huisbezoek. In dit gesprek wordt uitgelegd wat we kunnen doen, op welke wijze we kunnen helpen en adviseren en we geven aan wat de kosten zijn voor uitgebreid advies over uw situatie. Indien gewenst, maken we eerst een schriftelijke offerte voor opname van uw woning. Hierin staat wat we precies doen, welke informatie we nodig hebben om welke resultaten te behalen en wat daarvan de kosten zijn. Dit eerste oriënterende gesprek is gratis en kan zowel telefonisch als bij de mensen thuis plaats vinden. Ook is het mogelijk via beeldbellen. Hoe we het ook doen, een eerste kennismaking is gratis. Dit geldt niet na een adviesgesprek in de energiewinkel van ZE, omdat daarin online het huis onderzocht zal zijn voor bijzonderheden.

Klanten die al het nodige uitgezocht hebben en van energiebesparing weten, gebruiken het eerste bezoek bij hen thuis ook wel eens om direct mondeling advies te krijgen tijdens de rondleiding. Als er daarna geen behoefte meer is aan een rapport, dan wordt die bezoektijd wel in rekening gebracht.

 • We waren ons nog niet bewust van de consequenties van hedendaagse
  isolatie voor de noodzaak tot betere ventilatie

  Esther Ettema
  EAZ logo
 • Het adviesrapport van EAZ heeft me veel houvast gegeven bij de uitvoering van de verbouwingswerkzaamheden

  Fred van de Velde
  EAZ logo