Ondersteuning van woningeigenaren

Voor woningeigenaren heeft EAZ een breed aanbod. Naast het energielabel bij verkoop en financiering van de woning is het vanaf 2024 ook mogelijk een gecertificeerd maatwerkadvies rapport voor de woning te ontvangen. Dat rapport kan ene voorwaarde zijn voor subsidieverstrekking.

Daarnaast kennen we een zogenaamd advies op maat. Dat kan zowel schriftelijk als mondeling verstrekt worden. Daarbij wordt de isolatiewaarde van het pand op basis van door u verstrekte informatie ingeschat zonder invoer en doorrekening met behulp van een computerpriogramma. Dat advies op maat kan dienen om zelf energiebesparing te realiseren om bijvoorbeeld niet alleen CO2-uitstoot, maar ook maandlasten te verlagen alsook voor korting op een nieuwe rentevast periode van uw hypotheek(delen). Dus, voor zowel nieuwe als bestaande eigenardom is dit interessant! In zowel het gecertificeerde  maatwerkadvies alsook het advies op maat rapport staat opgesomd welke maatregelen welke effecten hebben en het beste passen bij de woning.

Vervolgens vergt het laten uitvoeren van isolatie-, ventilatie- of installatiemaatregelen veel uitzoekwerk over:

 • bedrijven die dat zouden kunnen doen – vraag naar suggesties van uw energieadviseur als hij die nog niet in een rapport heeft genoemd;
 • afspraak maken voor huisbezoek voor opnemen van de te verbeteren situatie door vertegenwoordigers van die bedrijven voor
 • opvragen van gespecificeerde offertes – bij uw vertrouwde leverancier en minimaal twee andere, dus met uitsplitsing tarieven, aantal arbeidsuren en materiaal hoeveelheden;
 • selecteren van aanbod dat het beste past bij wat uw energieadviseur heeft beschreven als beste oplossingen, gegeven de technische kenmerken van uw woning;
 • leegruimen van vertrek(ken) waar werkzaamheden verricht moeten worden of muren vrijmaken van planten om gaten te boren voor spouw vullen;
 • controleren op kwaliteit van uitvoering werkzaamheden;
 • controleren van toegestuurde facturen op geleverde diensten en materialen; en
 • aanvragen van subsidie, waarnaar verwezen wordt in onze maatwerk adviesrapporten indien van toepassing.

Daar komt dus nogal wat bij kijken en wellicht bent u niet in staat om zelf voorbereidende werkzaam­heden uit te voeren of heeft u eigenlijk te weinig verstand van zaken om geleverde kwaliteit en kwantiteit goed te beoordelen. Onze energie-adviseurs kunnen niet alleen hun kennis inzetten voor advies, maar ook zorg dragen voor een goede uitvoering waardoor u niet teveel betaalt en ontzorgd wordt!

Door ons te besteden uren worden vooraf gecommuniceerd en op nacalculatiebasis tegen ons standaard uurtarief van 90 euro gefactureerd (inclusief BTW). Bij interesse, contact opnemen. Weet dat kosten van advies zich terugverdienen in besparing in uitvoering en financiering, zoals subsidie aanvragen.

 • We waren ons nog niet bewust van de consequenties van hedendaagse
  isolatie voor de noodzaak tot betere ventilatie

  Esther Ettema
  EAZ logo
 • Het adviesrapport van EAZ heeft me veel houvast gegeven bij de uitvoering van de verbouwingswerkzaamheden

  Fred van de Velde
  EAZ logo