Maatwerkadvies

Ieder huis en ieder huishouden is verschillend. Zelfs naast elkaar liggende woningen die verder gelijk zijn, worden verschillend bewoond, door verschillende mensen. Energielabels, algemene adviezen en doorrekeningen op basis van standaardwaarden zijn nuttig. Maar deze zijn nooit toegesneden op úw situatie en wensen. Gaan nooit in op úw klachten. Wilt u meer doen, of beter weten wat voor u nuttig en haalbaar is en het beste aansluit op uw wensen, dan is maatwerk nodig.

EAZ is er altijd op gericht om maatwerk te leveren. Zodat u zo goed mogelijk verder geholpen wordt en weet wat u kan doen. Om uw woning te verduurzamen en daar op een zo prettig en energiezuinig mogelijke manier in te kunnen wonen.

Wilt u maatwerkadvies, dan kunt u met ons contact opnemen. Een van onze adviseurs komt dan bij u langs voor een gesprek. Als u dan afziet van een advies, brengen wij geen kosten in rekening. Een maatwerkadvies met een rapport kost € 363 inclusief 21% BTW. Als u daarna maatregelen uitvoert die gesubsidieerd worden, krijgt u op dit moment € 150 subsidie terug voor het adviesrapport.

Zeker als u uw woning wilt gaan verbouwen is het zeer verstandig om vooraf bij EAZ een maatwerkadvies te vragen. Vaak kunnen wij mensen op nieuwe ideeën brengen. Die beter, goedkoper of beter toegesneden zijn.

 • We waren ons nog niet bewust van de consequenties van hedendaagse
  isolatie voor de noodzaak tot betere ventilatie

  Esther Ettema
  EAZ logo
 • Het adviesrapport van EAZ heeft me veel houvast gegeven bij de uitvoering van de verbouwingswerkzaamheden

  Fred van de Velde
  EAZ logo