Advies op maat

Ieder huis en ieder huishouden is verschillend. Zelfs naast elkaar liggende woningen die verder gelijk zijn, worden verschillend bewoond, door verschillende mensen. Dergelijke verschillen hebben effect op de enegiehuishouding van elk. Energielabels, algemene adviezen en doorrekeningen op basis van standaardwaarden zijn nuttig. Maar deze zijn nooit toegesneden op úw situatie en wensen. Gaan nooit in op úw klachten. Wilt u meer doen, of beter weten wat voor u nuttig en haalbaar is en het beste aansluit op uw wensen en vragen, dan is advies op maat nodig.

EAZ onderscheidt zich door zich juist hierop te richten. Zodat u zo goed mogelijk verder geholpen wordt en weet wat u kan doen. Om uw woning te verduurzamen en daar op een zo prettig en energiezuinig mogelijke manier in te kunnen wonen.

Wilt u advies op maat, dan kunt u met ons contact opnemen. Een van onze adviseurs komt dan bij u langs voor een gesprek. Als u dan afziet van een advies, brengen wij geen kosten in rekening. Raadpleeg voorafgaand aan een eerste contact op onze website de pagina Prijslijst!

Zeker als u uw woning wilt gaan verbouwen is het zeer verstandig om vooraf bij EAZ een advies op maat te vragen. Vaak kunnen wij mensen op nieuwe ideeën brengen die beter, goedkoper of beter toegesneden zijn. Onze expertise ligt op de energiehuishouding als geheel en onze toegevoegde waarde ligt in de verbanden tussen isoleren en ventileren en doorvertaling daarvan naar instelling en verandering van de installatie. Zoals de nu veel voorkomende vraag of uw huis geschikt is voor gasloos verwarmen.

 • We waren ons nog niet bewust van de consequenties van hedendaagse
  isolatie voor de noodzaak tot betere ventilatie

  Esther Ettema
  EAZ logo
 • Het adviesrapport van EAZ heeft me veel houvast gegeven bij de uitvoering van de verbouwingswerkzaamheden

  Fred van de Velde
  EAZ logo